X Attendant Chair Model 2072 Attendant Chair Model 2072 Price :6,150,000 ریال ریال
اطلاعات عمومی
قیمت6,150,000 ریال ریال
امتیاز کاربران-
مدل (سازنده)صنایع پزشکی بهدیس تجهیز کسری (IndustryEquipmentMedicalBehdisKasra)
رنگ      
وضعیتبزودی
نقاط قوت
نقاط ضعف
افزودن کالا به مقایسه: